domacnost-big

Náhradní plnění

Zaměstnavatelé s více  než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat OZP  ve výši povinného podílu 4% OZP na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Povinný podíl lze kromě přímého zaměstnávání OZP plnit také odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více ne 50% OZP na CHPM, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům, další možnosti plnění povinného podílu je odvod do státního rozpočtu.

Díky naší dceřiné firmě jsme Vám schopni takzvané „náhradní plnění“ poskytnout.